Advies wijziging Wjsg i.v.m. ECRIS

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor een wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem ECRIS.

Met het European Criminal Records Information System (ECRIS) kunnen lidstaten informatie uitwisselen over strafrechtelijke veroordelingen in de EU. Het concept is beperkt tot strikte implementatie van Europese regelgeving om de doelmatigheid van ECRIS te vergroten bij de uitwisseling van gegevens over onderdanen van derde landen

Door ECRIS-regelgeving krijgen toezichthouders in de EU nieuwe taken. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de toezichthouders hiervoor voldoende middelen krijgen. In de toelichting bij het concept worden de gevolgen voor de taken en middelen van de AP echter niet onderkend. 

De AP adviseert daarom in de toelichting alsnog cijfermatig onderbouwd uiteen te zetten hoe Nederland aan deze verplichting gaat voldoen.

Download
Wetgevingsadvies