Advies wijziging Wet BRP (adreskwaliteit)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgenomen wijziging van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

De Wet BRP wordt gewijzigd vanwege de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De AP heeft een opmerking over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets