Advies wijziging Besluit BRP (adreskwaliteit)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgenomen wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP).

Het Besluit BRP wordt gewijzigd vanwege de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De AP heeft geen opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingstoets