Advies wijziging Regeling BRP (adreskwaliteit)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgenomen wijziging van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP).

De Regeling BRP wordt gewijzigd vanwege de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De AP heeft geen opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingstoets