Advies wijziging Besluit dierlijke producten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van het Besluit dierlijke producten.

Vrij wild dat voor consumptie wordt afgeschoten, wordt door een 'gekwalificeerde persoon' beoordeeld op risico’s voor de volksgezondheid. Het concept voorziet in een registratieplicht voor deze gekwalificeerde personen. 

De AP heeft een opmerking bij het concept. 

In samenhang hiermee heeft de AP geadviseerd over wijziging van de Regeling dierlijke producten.

Download
Wetgevingsadvies