Advies wijziging Regeling dierlijke producten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende een wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met het opnemen van regels met betrekking tot de registratie van gekwalificeerde personen (wijziging Regeling dierlijke producten).

De AP heeft geen opmerkingen bij de voorgenomen wijziging van de Regeling dierlijke producten.

In samenhang hiermee heeft de AP eerder geadviseerd over wijziging van het Besluit dierlijke producten.

Download
Wetgevingstoets