Advies Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Met de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen wordt onder meer vastgelegd dat gemeenten Jeugdregio’s oprichten voor de organisatie van specialistische zorg voor jeugdigen. Een van de taken van de Jeugdregio’s zal zijn om jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering in te kopen of te subsidiëren. 

Hierbij hoeven de Jeugdregio's geen persoonsgegevens van jeugdigen (of hun ouders) te verwerken. De Jeugdregio’s kunnen echter ook andere taken krijgen. En daarbij kan het wel nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het voorstel voor de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Download
Wetgevingstoets