Advies Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg.

De AP heeft bezwaren tegen de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die leidt tot grootschalige dataverzameling in de jeugdzorg. Het voorstel zou onderzoek naar de beschikbaarheid van jeugdzorg binnen gemeenten mogelijk moeten maken. Maar onvoldoende duidelijk is waarom er bij zulk onderzoek veel privacygevoelige informatie van jongeren en hun ouders moet worden gedeeld. Lees verder: Noodzaak van grootschalige dataverzameling in jeugdzorg niet aangetoond.

De AP heeft in 2020 geadviseerd over de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen, een eerdere versie van het huidige wetsvoorstel.

Download
Wetgevingsadvies