Advies Wet regulering sekswerk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet regulering sekswerk.

Het doel van de Wet regulering sekswerk is een betere regulering van de branche, verbetering van de positie van sekswerkers en aanpak van misstanden en mensenhandel.

De voorgestelde vergunningplicht voor sekswerkers en de landelijke registratie van vergunningen hebben echter grote impact op de privacy. Het gaat bovendien om bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke ingrijpende maatregelen zijn slechts in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar.

De AP zet vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregelen om de doelstelling te realiseren en acht de evenredigheid van het wetsvoorstel om die reden onvoldoende onderbouwd. De AP heeft daarom bezwaar tegen het wetsvoorstel.

Download
Wetgevingsadvies