Advies nota van wijziging Wet regulering sekswerk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 23 mei 2023 advies uitgebracht over de nota van wijziging van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk).

De AP heeft geen opmerkingen over dit concept.  Maar wijst wel op het eerdere advies over de Wet regulering sekswerk. Hierin had de AP aangegeven een onderbouwing te missen van de te verwachten effectiviteit van de vergunningsplicht en de daarmee gepaard gaande landelijke registratie van sekswerkers. De AP merkt nu op dat deze onderbouwing ook na verwerking van het advies van de AP tekortschiet.

Download
Wetgevingstoets