Advies Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi) vanwege de invoering van een certificeringsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

 De AP maakt bezwaar tegen dit wetsvoorstel waarmee het kabinet de markt voor het uitlenen van personeel wil reguleren. Volgens het voorstel mogen uitzend- en detacheringsbureaus alleen nog tijdelijk personeel aanbieden ('uitlenen') als de bureaus over een speciaal certificaat beschikken, dat aantoont dat ze aan bepaalde normen voldoen.

Ronduit onduidelijk is echter hoe er in dit keurmerksysteem wordt omgesprongen met persoonsgegevens. Daardoor beschermt het wetsvoorstel de privacy van betrokken partijen onvoldoende, zo concludeert de AP.

Lees verder: AP: wetsvoorstel over uitlenen tijdelijk personeel schiet tekort.

Download
Wetgevingstoets