Advies Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld.

Met het concept wordt voorzien in een wettelijke basis voor een pilot van een jaar om te onderzoeken of het eigen risico van de zorgverzekering een drempel vormt voor slachtoffers van seksueel geweld om hulp te zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG).

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingstoets