Advies Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

Het concept is een implementatie van een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in met name de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vierde anti-witwasrichtlijn is het belangrijkste instrument waarmee op Europees niveau wordt beoogd het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert om daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets