Advies Implementatiewet PSD2

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Implementatiewet PSD2).

Het doel van het wetsvoorstel is de nationale omzetting van de Europese richtlijn PSD2. De Implementatiewet PSD2 introduceert onder meer de gelegenheid voor 2 categorieën van nieuwe, innovatieve betaaldienstverleners om actief te worden op de Nederlandse betaalmarkt.

De AP acht het noodzakelijk om in de Implementatiewet PSD2 te laten zien hoe deze wetgeving zich verhoudt tot de Wbp en de AVG. Daarom adviseert de AP om het wetsvoorstel aldus niet in te dienen. Lees meer: AP adviseert over wetsvoorstel PSD2.

Download
Wetgevingstoets