Advies Implementatiebesluit PSD2

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten (Implementatiebesluit PSD2).

Samen met de Implementatiewet PSD2 beoogt het Implementatiebesluit PSD2 te voorzien in de nationale omzetting van de Europese richtlijn PSD2.

De AP constateert dat het Implementatiebesluit PSD2 niet op de juiste wijze rekening houdt met de AVG. Lees verder: AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2).

Download
Wetgevingstoets