AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

Thema:
Betaaldiensten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving. De ontwerpversie van het besluit houdt niet op de juiste wijze rekening met nieuwe Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP adviseert dan ook de ontwerpversie te herzien.

PSD2

De herziene richtlijn betaaldiensten is ook wel bekend als de tweede Payment Services Directive, PSD2. Doel van deze richtlijn is innovatieve mobiele en internetbetalingsdiensten te bevorderen en consumentenrechten te versterken. In Europa gaan overal dezelfde regels gelden. Dat maakt het eenvoudiger om deze diensten aan te bieden en te gebruiken.

De AP is bij de PSD2 betrokken als toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De AP heeft eerder geadviseerd over het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten. Dat wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer.

De AP wordt de toezichthouder op de AVG in Nederland. Het Implementatiebesluit stelt voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens op de specifieke bepalingen van PSD2 onder te brengen bij een andere toezichthouder, namelijk De Nederlandsche Bank.

Aanbieders van betaaldiensten moeten straks zowel aan de AVG als aan de regels van PSD2 voldoen. De AP adviseert daarom het gehele toezicht op de bescherming van persoonsgegevens in het kader van betaaldiensten onder te brengen bij één toezichthouder, namelijk de AP.

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit