AP adviseert over wetsvoorstel PSD2

Thema:
Betaaldiensten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de minister van Financiën geadviseerd over het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten, dat bekend staat als PSD2. De AP plaatst een aantal kanttekeningen bij het wetsvoorstel en adviseert om het voorstel pas bij de Tweede Kamer in te dienen nadat met deze opmerkingen rekening is gehouden.

Inhoud wetvoorstel

Het doel van het wetsvoorstel is om de herziene Europese richtlijn om te zetten in Nederlandse wetgeving. PSD2 biedt nieuwe soorten dienstverleners de kans om actief te worden op de betaalmarkt. Deze dienstverleners gebruiken betaalgegevens van consumenten, mits die consumenten daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming geven. 

De nieuwe dienstverleners moeten een vergunning krijgen van de Nederlandse Bank (DNB). DNB beoordeelt onder meer of alles rond de benodigde toestemming goed geregeld is.

Advies AP

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat de regels van de AVG gelden zodra PSD2 ingevoerd wordt. De AP heeft daarom in haar advies gekeken naar de verhouding tussen het wetsvoorstel en de AVG.

Verhouding tot de AVG

De AP benadrukt dat betaalgegevens persoonsgegevens zijn en dat de privacywetgeving van toepassing is. In het wetsvoorstel zijn echter ook aparte regels opgenomen voor privacybescherming. Dat werkt verwarrend, aldus de AP. De AP adviseert daarom om de verhouding tussen PSD2 en de AVG te verduidelijken. Dan weten consumenten, bedrijven en banken waar ze aan toe zijn.

Toezicht en handhaving

De AP adviseert om in het wetsvoorstel te benadrukken dat de AP niet gebonden is aan een oordeel van de DNB als het om privacybescherming gaat. Het is namelijk aan de Europese privacytoezichthouders, en vervolgens aan de rechter, om een definitieve interpretatie te geven van de rechtstreeks werkende normen uit de AVG.

Aanvullend advies over toestemming

Het wetsvoorstel is aangevuld met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierin staan nadere regels, bijvoorbeeld over hoe consumenten toestemming kunnen geven aan nieuwe betaaldienstverleners. De AP heeft een aanvullend wetgevingsadvies uitgebracht over deze AMvB.

Meisje met telefoon buiten

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit