Advies Besluit werkgebonden personenmobiliteit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht over het Besluit werkgebonden personenmobiliteit.

Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit voorziet onder meer in een jaarlijkse verplichting voor werkgevers met 100 of meer werknemers om gegevens te verstrekken over de reizen die werknemers maken voor hun werk, inclusief woon-werkverkeer. Het doel hiervan is vermindering van CO2-emissie.

In het concept ontbreekt de grondslag voor het verzamelen van mobiliteitsgegevens van werknemers. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets