Advies Besluit kwaliteit incassodienstverlening

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 16 augustus 2022 advies uitgebracht over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening.

Het Besluit kwaliteit incassodienstverlening geeft onder meer een uitwerking van de kwaliteitseisen voor aanbieders en verrichters van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

Volgens de nota van toelichting kunnen incassobureaus ook strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Dit is echter niet uitdrukkelijk geregeld. De AP heeft daarom bezwaar tegen het concept.

Download
Wetgevingstoets