Advies aanvulling Wet kind, draagmoederschap en afstamming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies gegeven over een aanvulling op de Wet kind, draagmoederschap en afstamming.

De AP heeft eerder advies gegeven over het voorstel voor de Wet kind, draagmoederschap en afstamming. Dit voorstel regelt onder meer dat informatie over biologische of genetische afstamming wordt opgenomen in een centraal register.

De aanvulling op de Wet kind, draagmoederschap en afstamming bevat de hoofdlijnen van dit register. De AP heeft op enkele punten bewaar tegen dit voorstel voor aanvulling. De AP adviseert daarom niet verder te gaan met de procedure, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies