Aylin Alexa Zainea wint eerste AP-scriptieprijs

Thema's:
Coördinatie toezicht algoritmes & AI
Algoritmes, AI en de AVG

Aylin Alexa Zainea (Universiteit Leiden) heeft met haar masterscriptie ‘Automated Decision-Making in Online Platforms: Protection Against Discrimination and Manipulation of Behavior’ de eerste AP-scriptieprijs gewonnen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Den Haag op maandag 29 januari. 

Het thema van de AP-scriptieprijs was dit keer ‘toezicht op algoritmes’. Dit is een breed thema dat goed aansluit bij de versterking en uitbreiding van het toezicht op algoritmes en AI door de AP. In haar scriptie gaat Aylin Alexa Zainea in op de vraag in hoeverre de AVG en de voorgestelde AI-verordening voldoende bescherming bieden tegen discriminatie en gedragsmanipulatie door geautomatiseerde besluitvorming van online platforms. 

Zainea concludeert dat er geen nieuwe regelgeving nodig is. Wel doet zij een aantal aanbevelingen voor de AVG en AI-verordening, met als doel om de bescherming te vergroten. Daarbij onderstreept ze dat meer handhaving van de AVG essentieel is voor uniform toezicht op geautomatiseerde besluitvorming van online platforms. 

Oordeel van de jury

De jury waardeert de focus op discriminatie en gedragsmanipulatie in haar scriptie. Het dieper ingaan op de vraag wanneer manipulatie ‘acceptabel’ is, vindt de jury een verrassende invalshoek. Verder is de jury onder de indruk van de toegankelijkheid waarmee Zainea complexe onderwerpen als AI en algoritmes in de scriptie heeft beschreven.

Als winnaar van de AP-scriptieprijs ontvangt Zainea 2000 euro.

Andere genomineerden

Twee andere genomineerden, Joosje van Riel en Danny Mekić, behaalden een gedeelde tweede plaats en ontvangen elk 1000 euro:

  • Joosje van Riel (VU Amsterdam) schreef een masterscriptie over de uitdagingen van het beschermen van persoonsgegevens bij ‘smart cities’. 
  • Danny Mekić (Open Universiteit) schreef een masterscriptie over wat het met mensen doet als zij te maken krijgen met geautomatiseerde besluitvorming en in hoeverre zij hier vertrouwen in hebben. 

Jury van de AP-scriptieprijs

De scripties werden beoordeeld door een jury bestaande uit Aleid Wolfsen (voorzitter AP), Cecile Schut (directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie AP) en Marleen Stikker (directeur en medeoprichter Waag en lid raad van advies AP).

Lees de volledige scripties: 

Danny Mekić, Aylin Alexa Zainea, Joosje van Riel en Aleid Wolfsen bij uitreiking scriptieprijs
Danny Mekić, Aylin Alexa Zainea, Joosje van Riel en Aleid Wolfsen tijdens de uitreiking. 

Over de AP-scriptieprijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) reikte voor het eerst een scriptieprijs uit. Hiermee hoopt de AP talentvolle studenten te stimuleren om relevant wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van gegevensbescherming. Dit levert waardevolle nieuwe kennis en inzichten op. Het thema waarop de scripties moeten aansluiten, verschilt per jaar. Komend jaar zal de AP opnieuw een scriptieprijs uitreiken. Informatie over het nieuwe thema en de inschrijving volgt via deze website.

Aylin Alexa Zainea en Aleid Wolfsen bij uitreiking scriptieprijs

Publicaties

Scriptie Aylin Alexa Zainea - Automated decision-making in online platforms: protection against discrimination and manipulation of behavior

Scriptie Joosje van Riel - Data and the City

Scriptie Danny Mekić - Vertrouwen in en acceptatie van hoogrisicobeslissingen genomen door mensen en algoritmen