AP: beoordelingen individuele accountants mogen niet zomaar worden gepubliceerd

Thema's:
Financiële ondernemingen
Personeelsgegevens
Persoonsgegevens op internet

Het kabinet wil voortaan beoordelingen van het werk van individuele accountants publiceren. Dat is een te grote inbreuk op de privacy van accountants, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kabinet moet dit wetsvoorstel daarom aanpassen, adviseert de AP.

De AP gaf op 10 mei 2022 een kritisch advies over de voorgestelde Wet toekomst accountancysector aan minister Kaag van Financiën. Daarop paste zij het wetsvoorstel aan. De AP heeft het aangepaste voorstel bestudeerd en concludeert dat dit de privacy van accountants nog steeds onvoldoende beschermt.

Bezwaar AP op aantal punten

Rapporteren over prestaties van een accountant en die vervolgens op naam openbaar maken, is voor diegene een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Wij vinden het natuurlijk een goede zaak dat de kwaliteit van de controle op de accountancysector wordt verbeterd. Dat kan heel goed, door op niveau van accountantskantoren als geheel beoordelingen te publiceren.

Maar dit wetsvoorstel regelt dat beoordelingen over een individuele accountant worden gepubliceerd. Er is geen noodzaak dat op die manier te doen. Terwijl het wel grote impact kan hebben op iemands reputatie en loopbaan. Een negatieve beoordeling kan betekenen dat iemand moeilijk of niet aan werk komt.

Als iemands individuele prestaties toch worden gepubliceerd, vinden wij het essentieel dat er voldoende waarborgen zijn. Zodat je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om je te verweren tegen een onterechte beoordeling. En zodat er een heldere begrenzing is van de gegevensverwerking, waar ook een rechter op zou kunnen toetsen.

Een dergelijke grote inbreuk op iemands privacy zoals nu is voorgesteld, is niet zomaar toegestaan. Dit mag alleen als andere, minder ingrijpende opties niet mogelijk zijn.’

De AP vindt dat het voorstel op deze punten onvoldoende specifiek is. Daarom adviseert de AP het wetsvoorstel aan te passen of anders niet in te voeren.

Aanleiding wetsvoorstel

Het kabinet vindt dat de kwaliteit van de accountancysector onder druk staat. Daarom wil het kabinet de kwaliteit van de controle op deze sector verhogen.

Het kabinet heeft de Commissie toekomst accountancysector (Cta) gevraagd te bekijken welke nieuwe maatregelen er mogelijk zijn om dit te bereiken.

Een van de aanbevelingen van de Cta is om te verplichten dat bepaalde accountancykantoren periodiek aan de beroepsorganisatie rapporteren over hun prestaties. En om dat te doen op basis van kwaliteitsindicatoren, en op naam van de betreffende accountant.

Op basis hiervan is het voorstel Wet toekomst accountancysector gemaakt. Daarna is de AP gevraagd om hierover te adviseren. Naar aanleiding van dat advies is het wetsvoorstel aangepast.

""

Publicaties