Wetgevingsadviezen

Hier vindt u alle openbare wetgevingsadviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanaf 25 mei 2018. Zoekt u een ouder advies? Bekijk dan ons webarchief.

De AP adviseert de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens. Zie verder: Voor de overheid: wetgevingsadvisering.

456 items

Advies Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 238 kB

Advies wijziging Wet publieke gezondheid (vergunning- en meldplicht infectieziekten)

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 253 kB

Advies Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via digitale platformeconomie

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 364 kB

Advies wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers (subsidie derde leerweg)

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 282 kB