Advies wijziging Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor wijziging van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.

De AP heeft geen opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingsadvies