Wat is screening?

Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer, om zo een inschatting te maken van de betrouwbaarheid van deze persoon. Bijvoorbeeld omdat diegene moet werken met vertrouwelijke informatie, grote sommen geld of kwetsbare personen (zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking). Voor bepaalde functies is screening wettelijk verplicht. Zoals in de kinderopvang.

Op deze pagina

Screening sollicitanten en werknemers

Als iemand solliciteert bij een werkgever, kan de werkgever een screening (laten) uitvoeren. De screening bestaat dan meestal uit het natrekken van de gegevens op het curriculum vitae (cv) van de sollicitant. Bijvoorbeeld door de referenties van de sollicitant te bellen of de echtheid van diploma’s te controleren. De werkgever kan ook opzoeken of diegene op een zwarte lijst voorkomt.

Is iemand in dienst? Dan kan de werkgever deze werknemer screenen als dit noodzakelijk is vanwege de aard van de functie. Bijvoorbeeld als diegene bij de politie werkt.

Een screening van een sollicitant wordt ook wel een 'pre-employment screening' (PES) genoemd. En een screening van een werknemer een 'in-employment screening'.

Verklaring omtrent het gedrag

Bij sommige functies mogen werkgevers een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan sollicitanten vragen. Een VOG is een bewijs dat zij geen relevante strafbare feiten op hun naam hebben staan. De VOG is verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers en taxichauffeurs.

Een ander voorbeeld is dat iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen (zoals een kinderdagverblijf of gastouderopvang) zich moet inschrijven in het personenregister kinderopvang. En daarbij een geldige VOG moet laten zien.

Screening bij vertrouwensfuncties

Daarnaast gelden speciale wettelijke bepalingen voor de screening bij vertrouwensfuncties. Zoals:
 

  • politieambtenaren;
  • werknemers van particuliere beveiligingsorganisaties;
  • werknemers van recherchebureaus;
  • luchtvaartpersoneel;
  • sommige functies bij de overheid.