Uw privacyrechten bij de BRP

Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? Dan heeft u verschillende privacyrechten. Dat staat in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De meeste van deze privacyrechten gelden ook voor uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). U leest op deze pagina waar u wel en niet recht op heeft.

Op deze pagina

U wilt uw gegevens in de BRP inzien

Wilt u weten welke gegevens over u in de BRP staan? U kunt uw gegevens online inzien door in te loggen op MijnOverheid. Verder ziet u hier met welke organisaties uw gegevens uit de BRP worden gedeeld.

U kunt ook bij uw gemeente om inzage vragen.

U wilt uw gegevens in de BRP wijzigen

Kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet? Of zijn ze niet compleet? Dan kunt u uw gemeente vragen deze gegevens aan te passen of aan te vullen.

U moet dan wel aantonen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit doet u met bewijsstukken, zoals een verblijfsvergunning of huwelijksakte.

U wilt uw gegevens laten verwijderen uit de BRP

U kunt uw gegevens meestal niet uit de BRP laten verwijderen. Dat komt omdat de gemeente wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens in de BRP te registreren.

U kunt uw gegevens wel laten verwijderen in deze situaties:

  • De gemeente verwerkt uw gegevens onrechtmatig (in strijd met de wet) in de BRP. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • Een van de specifieke situaties uit artikel 2.57 van de Wet BRP is op u van toepassing. Bijvoorbeeld: u bent geadopteerd. Of u heeft een geslachtsverandering ondergaan. U kunt dan bepaalde gegevens van vóór de adoptie of geslachtsverandering laten verwijderen uit de BRP.

U bent het niet eens met de gemeente

Heeft u aan uw gemeente gevraagd om inzage, aanpassen/aanvullen of verwijderen van uw gegevens in de BRP? En bent u het niet eens met de beslissing van uw gemeente op uw verzoek? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen.

U wilt niet in de BRP staan

U kunt géén bezwaar maken tegen de registratie van uw persoonsgegevens in de BRP. Het recht van bezwaar uit de AVG geldt niet bij de BRP. Dat komt omdat uw gemeente wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens in de BRP te verwerken.

U kunt wél aan uw gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. Bijvoorbeeld als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit.

U wilt dat de gemeente tijdelijk stopt

U heeft géén recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de BRP. Dit recht houdt in dat een organisatie uw gegevens (tijdelijk) niet mag gebruiken. Bijvoorbeeld tot duidelijk is of deze gegevens kloppen.

Uw gemeente kan wel een aantekening plaatsen bij de gegevens waar het om gaat. Voor de organisaties die gegevens uit de BRP ontvangen, is het dan duidelijk dat de gegevens ter discussie staan. U kunt ook vragen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

U wilt uw gegevens overdragen

U heeft géén recht op dataportabiliteit bij uw gegevens in de BRP. Dit betekent dat u uw gegevens in de BRP niet kunt laten overdragen naar een andere organisatie of naar uzelf.

U wilt een nieuw besluit

Heeft de gemeente een besluit genomen dat gevolgen heeft voor u? En is dit besluit geautomatiseerd genomen? Dan heeft u recht op een nieuw besluit waarbij een mens uw gegevens heeft beoordeeld.

Meer informatie privacyrechten

U leest meer over de privacyrechten die u heeft en hoe u een verzoek doet bij Privacyrechten AVG.