Digitale systemen en hulpmiddelen

Als school werkt u met digitale systemen. Zo bent u verplicht een leerlingvolgsysteem te gebruiken, waarin u onder meer persoonsgegevens van uw leerlingen registreert. U kunt ook andere digitale onderwijstools gebruiken, zoals apps. Ook daarmee verwerkt u vaak persoonsgegevens. Dat betekent dat u zich moet houden aan de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina

Leerlingvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem houdt u als school vorderingen en resultaten bij van leerlingen, van klassen en van de school als geheel. U brengt daarmee dus de leerprestaties en ontwikkeling van uw leerlingen systematisch in beeld.

Ook andere gegevens kunt u in het leerlingvolgsysteem opnemen. Zoals verzuimgegevens en gezondheidsgegevens.

Privacyrisico’s digitale onderwijstools

Het verwerken van persoonsgegevens van uw leerlingen via het leerlingvolgsyteem, apps, digitale leerprogramma’s, e-learningplatforms en andere digitale onderwijstools brengt aantrekkelijke mogelijkheden met zich mee. Maar ook risico’s.

Onbevoegden kunnen toegang krijgen tot gevoelige gegevens van uw leerlingen. Zoals informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, leerprestaties, het burgerservicenummer (BSN) en de gezondheid van uw leerlingen. En dat is niet de bedoeling. Want wat in het klaslokaal gebeurt, moet in het klaslokaal blijven.

AVG-regels voor digitale systemen

Bij gebruik van bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem gelden dezelfde regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de regels voor het leerlingdossier. Let bij het gebruik van digitale onderwijstools verder op de volgende punten: 
 

  • Voor het verwerken van persoonsgegevens van uw leerlingen heeft u een grondslag nodig. Mogelijke grondslagen zijn toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.
  • Als verwerkingsverantwoordelijke blijft u altijd verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verwerkt. Ook wanneer u die verwerking uitbesteedt aan een andere partij, zoals een aanbieder van een digitale toepassing of app. Bovendien moet u met die aanbieder een verwerkersovereenkomst afsluiten. Zodat u bepaalt wat er gebeurt met de gegevens van uw leerlingen.
  • Deelt u de gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU? Bijvoorbeeld omdat de aanbieder van de tool buiten de EU gevestigd is en daar de gegevens opslaat? Dan gelden er specifieke regels