Persoonsgegevens in boedel verkopen

Als curator bent u wettelijk verplicht om de overgebleven bezittingen van de failliete onderneming te verkopen. Deze boedel kan persoonsgegevens bevatten die geld waard zijn, zoals een klantenbestand. Of er kunnen persoonsgegevens staan op bijvoorbeeld computers of laptops. Hoe moet u als curator omgaan met deze persoonsgegevens?

Op deze pagina

Verkoop klantenbestand

U mag een klantenbestand niet zomaar verkopen. Dat mag alleen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gekregen van de mensen uit het klantenbestand. In dit geval zijn dat de klanten van de failliete onderneming. U moet deze mensen dus toestemming vragen om hun gegevens te verkopen aan een andere partij.

Als u een klantenbestand verkoopt, verstrekt u de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Daardoor verwerkt u de gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Dat mag alleen als het oorspronkelijke doel en het nieuwe doel verenigbaar zijn.

Bij de verkoop van een klantenbestand is dat niet het geval. Daarom heeft u hiervoor toestemming van de klanten nodig. Zonder toestemming mag u de gegevens niet verkopen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor overname zonder tegenprestatie, zoals het ‘weggeven’ van persoonsgegevens.

Verkoop computers of laptops

Wilt u als curator computers of laptops uit de inventaris van een failliete onderneming verkopen? Dat mag alleen als daar geen persoonsgegevens (meer) op staan.

In de inventaris van een failliete onderneming kunt u digitale gegevensdragers aantreffen. Bijvoorbeeld in computers of laptops. U mag de inventaris alleen verkopen als deze geen gegevensdragers (meer) bevat. Of als de persoonsgegevens onomkeerbaar zijn vernietigd. Het kan raadzaam zijn om daarvoor specialistische hulp in te schakelen.