Camera's in reclamezuilen

Soms zitten er camera’s in digitale reclamezuilen of billboards. Bedrijven gebruiken deze camera’s bijvoorbeeld om mensen te tellen of om advertenties af te stemmen op kenmerken van de voorbijganger. Maar bedrijven mogen niet zomaar op openbare plaatsen voorbijgangers filmen met camera's in reclamezuilen. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden.

Op deze pagina

Mensen herkenbaar in beeld

Worden camera's in digitale reclamezuilen gebruikt voor observatie? Dan is er meestal sprake van een verwerking van persoonsgegevens, omdat personen vaak herkenbaar in beeld zijn.

Een uitzondering is wanneer de camera infraroodbeelden maakt van heel lage kwaliteit, waarmee het absoluut niet mogelijk is om mensen herkenbaar in beeld te brengen. In dat geval kunnen de camera’s alleen mensen ‘tellen’.

Als mensen herkenbaar in beeld komen, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat is zeker zo als camera’s speciaal de kenmerken van de voorbijganger registreren. Bijvoorbeeld om iemand die een bril draagt een passende advertentie te laten zien.

Toestemming van voorbijgangers

Als beeldscherm-exploitant moet u een grondslag uit de AVG hebben om persoonsgegevens te mogen verwerken. In de meeste gevallen is dat de grondslag toestemming.

Deze toestemming moet:

  • vrij gegeven zijn;
  • specifiek zijn. Dit betekent dat het duidelijk moet zijn voor welke gegevens iemand toestemming geeft en voor welk specifiek doel u de gegevens gebruikt;
  • ondubbelzinnig zijn. Mensen moeten met een actieve handeling toestemming geven;
  • gegeven zijn op basis van juiste informatie. U moet genoeg informatie geven, zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken.

U kunt bijvoorbeeld toestemming vragen aan een voorbijganger via een tussenstap met een QR-code of een app, waarna de camera pas inschakelt.

Er zijn 2 andere grondslagen waarop u zich mogelijk kunt beroepen voor camera’s in reclamezuilen. Maar die zijn in de praktijk niet vaak van toepassing. Dit zijn:

  • Gerechtvaardigd belang. Gaat het bij de gegevensverwerking door reclamezuilen met camera’s in de openbare ruimte om bijvoorbeeld het beschermen van privaat eigendom? Dan is er misschien sprake van gerechtvaardigd belang. Maar in de praktijk komt dit weinig voor.
  • Uitvoering overeenkomst. Als u persoonsgegevens verwerkt via camera's in reclamezuilen, kunt u zich in theorie beroepen op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. Bijvoorbeeld als betrokkenen een app installeren met informatie over winkelvoorzieningen in een bepaald gebied. De betrokkenen moeten dan via de app wel eerst toestemming geven om hun locatiegegevens te gebruiken. Daarbij moet het duidelijk zijn dat die gegevens verwerkt worden om gerichte aanbiedingen op de reclamezuil te tonen als de betrokkenen daar langslopen.

Beelden anonimiseren

Anonimiseert een organisatie de beelden van de camera onmiddellijk? En wordt dus bijvoorbeeld alleen het aantal voorbijgangers vastgelegd? Ook dan is er sprake van een verwerking van persoonsgegevens. Want het wissen of vernietigen van persoonsgegevens valt ook onder het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat ook hier de AVG van toepassing is. En dat er dus een grondslag moet zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken.