Camerabewaking door woningcorporatie of vve

Onder bepaalde voorwaarden mag de woningcorporatie of de vereniging van eigenaren (vve), als dat noodzakelijk is, een bewakingscamera ophangen in uw gebouw om de eigendommen en bewoners te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

Op deze pagina

Door te filmen met een bewakingscamera, verwerkt de woningcorporatie of vve persoonsgegevens van bewoners en bezoekers van uw gebouw. Persoonsgegevens verwerken mag alleen als daarvoor een goede reden is.

In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan de 6 redenen genoemd. De juridische naam voor die redenen is grondslagen. De woningcorporatie of vve heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken met cameratoezicht.

Grondslag gerechtvaardigd belang

Voor het cameratoezicht kan de woningcorporatie of vve mogelijk de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’ gebruiken. Maar dan moet de woningcorporatie of vve wel aan alle voorwaarden voor gerechtvaardigd belang voldoen. Dit is een juridische controle op basis van de AVG. Die voorwaarden zijn:

  • De woningcorporatie of vve heeft daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang. Zoals eigendommen of personen beschermen, omdat er bijvoorbeeld veel wordt ingebroken in het gebouw.
  • Het cameratoezicht is noodzakelijk. Noodzakelijkheid bestaat uit 2 vereisten:
    • Ten eerste moet het doel van het cameratoezicht in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van de bewoners en bezoekers.
    • Ten tweede moet de woningcorporatie of vve kijken of er geen andere mogelijkheid is om het doel te bereiken, die minder ingrijpend is voor de privacy.
  • De woningcorporatie of vve heeft een afweging gemaakt tussen het belang van het cameratoezicht en het privacybelang van de mensen die worden gefilmd.

Overige eisen AVG

Voldoet de woningcorporatie of vve aan de voorwaarden voor de grondslag gerechtvaardigd belang? Dan gelden daarnaast de volgende eisen uit de AVG.

Informatieplicht cameratoezicht

De woningcorporatie of vve moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Niet alles filmen

De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen.

De woningcorporatie of vve moet bekijken of het noodzakelijk is om de openbare ruimte in beeld te brengen. Is het noodzakelijk? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

Bewaartermijn camerabeelden

De woningcorporatie of vve mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Maar is er een strafbaar feit vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de woningcorporatie of vve de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.