Risico's algoritmes & AI: ontwikkelingen in Nederland

De ontwikkeling en adoptie van algoritmes en AI gaat snel. Dat brengt risico’s met zich mee voor publieke waarden en grondrechten in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) brengt de risico’s en de effecten van de ontwikkeling en inzet van algoritmes en AI 2 keer per jaar in kaart. Op deze pagina vindt u die inzichten per onderwerp. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Rapportage AI- & Algoritmerisico’s Nederland (RAN)

De AP publiceert elk half jaar de Rapportage AI- & Algoritmerisico’s Nederland (RAN). De inhoud van de RAN komt onder andere tot stand door eigen analyses, dankzij de kennis die wij ophalen in ons toezichtsnetwerk en gesprekken met experts. Het zicht op de risico’s van algoritmes is op veel fronten nog onvolledig. Met de RAN proberen we een zo goed mogelijk beeld te schetsen. En voorstellen te doen voor maatregelen en beleid om risico’s tegen te gaan. 

Actuele algoritmerisico’s in Nederland

Lees meer over:

Deze lijst wordt verder aangevuld.

Bekijk de gehele rapportages

Uw reacties en aanvullingen op de RAN zijn welkom. U kunt die mailen naar de Directie Coördinatie Algoritmes (DCA) van de AP via dca@autoriteitpersoonsgegevens.nl