Register AVG-gedragscodes

In dit register staan de AVG-gedragscodes die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft goedgekeurd.

Goedgekeurde gedragscodes

De AP heeft tot nu deze gedragscodes goedgekeurd, en hun toezichthoudend orgaan geaccrediteerd:

Deze gedragscodes staan ook in het  register met alle (nationale) gedragscodes die zijn goedgekeurd door de privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU).

De AP heeft daarnaast deze gedragscode goedgekeurd, maar nog geen toezichthoudend orgaan geaccrediteerd:

Dat betekent dat bepaalde waarborgen nog niet zijn goedgekeurd voor de naleving van de gedragscode en de behandeling van klachten over inbreuken op de gedragscode. 

Informatie over gedragscodes

Een groep organisaties, zoals een branche of sector, kan een AVG-gedragscode opstellen voor de manier waarop deze organisaties omgaan met persoonsgegevens. De groep kan vervolgens aan de AP vragen de gedragscode te beoordelen. Een gedragscode is niet verplicht.

Lees meer: AVG-gedragscode.