Register AVG-gedragscodes

In dit register staan de AVG-gedragscodes die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft goedgekeurd.

Goedgekeurde gedragscodes

De AP heeft tot nu deze gedragscodes goedgekeurd:

EDPB-register gedragscodes

Op de website van de EDPB staat een register met alle (nationale) gedragscodes die zijn goedgekeurd door de privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU).

Informatie over gedragscodes

Een groep organisaties, zoals een branche of sector, kan een AVG-gedragscode opstellen voor de manier waarop deze organisaties omgaan met persoonsgegevens. De groep kan vervolgens aan de AP vragen de gedragscode te beoordelen. Een gedragscode is niet verplicht.

Lees meer: AVG-gedragscode.