Bezwaarschrift ontvangen

Bedankt voor het indienen van uw (pro forma) bezwaarschrift of voor het insturen van (aanvullende) stukken in een lopende bezwaarprocedure.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigt dat zij uw (pro forma) bezwaarschrift of (aanvullende) stukken in goede orde heeft ontvangen.

Download een afschrift van de gegevens

De AP informeert u schriftelijk:

  • Onder welk zaaknummer wij verdere correspondentie met u voeren en wie uw contactpersoon is;
  • Of aan alle vereisten voor het indienen van een bezwaarschrift is voldaan. Als dat niet zo is, vragen wij u om binnen een termijn alsnog de ontbrekende stukken / informatie aan te leveren;
  • Over het verdere verloop van de bezwaarprocedure.

Meer informatie over de bezwaarprocedure

Aanvullende stukken kunt u ook insturen via het webformulier onder vermelding van het zaaknummer. Kies hiervoor de optie: 'een aanvulling op een eerder verstuurd bezwaarschrift'.
Houd er rekening mee dat u uitsluitend stukken meestuurt die noodzakelijk zijn voor de procedure.

Wijzigen uw contactgegevens tussentijds? Dan kunt u dit ook doorgeven via het webformulier voor het indienen van een bezwaarschrift.