Vergroot contrast

Het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorzitter en leden worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid.

De ambtstermijn van de voorzitter en van de leden is 5 jaar. Deze termijn kan verlengd worden met 5 jaar door herbenoeming. 

Het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat op dit moment uit:

De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement. Nevenfuncties van voorzitter en leden zijn openbaar en worden gepubliceerd op deze site.

Beeldmateriaal voor de pers

Download foto in hoge resolutie

Download foto in hoge resolutie

Download foto in hoge resolutie

Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen is voorzitter van de AP

Lees meer over Aleid Wolfsen

Monique Verdier

Monique Verdier is vicevoorzitter van de AP

Lees meer over Monique Verdier

Katja Mur

Katja Mur is bestuurslid van de AP

Lees meer over Katja Mur