Vergroot contrast

Informatie voor de pers

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Woordvoerders Autoriteit Persoonsgegevens

Caspar Itz
• Interviewverzoeken
• Openbaar bestuur
• Politie en justitie
• Datahandel

T: +31 (6) 5009 4641
E: c.itz@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inger Sanders
• Financiële sector
• Datalekken
• Horeca, toerisme en detailhandel
• Energie
• Identificatie biometrie

T: +31 (6) 2091 7856
E: i.sanders@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Quinten Snijders
• Internet en technologie
• Telecom en media
• Vervoer en Logistiek
• Internationaal

T: +31 (6) 2564 2863
E: q.snijders@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Annemieke Herberigs
• Zorg
• Onderwijs en kinderopvang
• Arbeid en sociale zekerheid (werknemer en werkgever)

T: +31 (6) 5009 4658
E: a.herberigs@autoriteitpersoonsgegevens.nl