Guidelines on certification as a tool for transfers

Deze guidelines (richtsnoeren) zijn een leidraad voor de toepassing van artikel 46, lid 2, punt f), AVG over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties op basis van certificering.

Download
Guidelines