Guidelines over certificering als doorgifte-instrument

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties passende waarborgen hebben voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. 

Deze guidelines (richtsnoeren) zijn een leidraad voor de toepassing van artikel 46, lid 2, punt f), AVG over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties op basis van certificering.

Download
Guidelines