Woo-besluit 2023-297710: Openbaarmaking informatie tandartsenpraktijk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een Woo-verzoek ontvangen over een tandartsenpraktijk.

De AP besluit geen informatie openbaar te maken, omdat het belang van het functioneren en toezicht door de AP, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden, zwaarder wegen dan het belang van de openbaarheid.

Download
Woo-besluit