Wijziging beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een wijziging aangebracht in de 'Beleidsregels openbaarmaking door de AP'.

Er is onder meer besloten om berispingen niet openbaar te maken. Deze wijziging geldt sinds 12 april 2023.

Download
Beleidsregels