Beleidsregels openbaarmaking door de AP

In deze beleidsregels staat hoe de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiciteit geeft aan de taken en werkzaamheden van de AP. 

Het beleid van de AP is om zo veel mogelijk uit eigen beweging openbaar te maken van de activiteiten van de AP.

Op 12 april 2023 heeft de AP een wijziging op de beleidsregels openbaarmaking gepubliceerd. De wijziging ziet op wetgevingstoetsen en berispingen.

Download
Beleidsregels