Voorbeeldbrief verzoek om inzage aan politie, justitie of opsporingsdienst

Wilt u weten of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd door de politie, een organisatie voor bijzondere opsporing (zoals een bijzondere opsporingsdienst) of een organisatie van justitie (zoals het Openbaar Ministerie)? En zo ja, welke gegevens dat dan zijn? Dan kunt u vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruiken. 

  • Wilt u politiegegevens inzien? Kies hieronder dan de linkeroptie 'Voorbeeldbrief verzoek om inzage Wpg'. Politiegegevens zijn gegevens die de politie gebruikt voor de uitvoering van de politietaak. Als u een verzoek indient bij de politie of de Koninklijke Marechaussee, is er meestal sprake van politiegegevens. Bijvoorbeeld wanneer u wilt zien wat de politie over u genoteerd heeft bij een incident.
  • Wilt u justitiële or strafvorderlijke gegevens inzien? Kies hieronder dan de rechteroptie 'Voorbeeldbrief verzoek om inzage Wjsg'. Justitiële of strafvorderlijke gegevens zijn gegevens die verwerkt worden voor strafvorderlijk onderzoek of voor de uitoefening van strafrecht, bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie of de rechtspraak.

Zie ook: Uw privacyrechten bij politie, bijzondere opsporing en justitie

Download
Voorbeeldbrief