Voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens

Met de 'Voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens' kunt u een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen (wissen).

In een aantal situaties zijn organisaties verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als u dat vraagt. U vraagt een organisatie uw persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail of brief te sturen. U kunt hiervoor de 'Voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens' gebruiken.

Volgens de privacywet AVG heeft u 'recht op gegevenswissing', ook wel 'recht op vergetelheid' genoemd. Meer weten? Lees: Recht op gegevens verwijderen.

Download
Voorbeeldbrief