Recht op informatie - Leidraad voor autoriteiten bij het nemen van vingerafdrukken voor Eurodac

Deze folder is bedoeld om ambtenaren en autoriteiten te helpen om op een begrijpelijke manier aan mensen uit te leggen hoe hun vingerafdrukken in Eurodac worden verwerkt.

Asielaanvragers en personen die onrechtmatig de grens zijn gepasseerd, zijn verplicht hun vingerafdrukken af te staan als zij worden aangehouden aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Daarbij hebben zij recht op informatie. Zodat zij weten wat er gebeurt met hun gegevens in Eurodac en waarom. En wat zij kunnen doen als er bijvoorbeeld gegevens niet kloppen.

Download
Handreiking