Procedure klacht Amerikaanse inlichtingendiensten (Data Privacy Framework)

Dit document beschrijft de procedure voor de behandeling van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten onder het Data Privacy Framework.

Mensen die het niet eens zijn met hoe Amerikaanse inlichtingendiensten onder het Data Privacy Framework met hun persoonsgegevens omgaan, kunnen een klacht indienen bij hun nationale privacytoezichthouder. Dit document beschrijft de procedure voor de behandeling van zo'n klacht.

Download
Beleidsdocument