Klachtformulier Amerikaanse inlichtingendiensten (Data Privacy Framework)

Bent u van mening dat Amerikaanse inlichtingendiensten onrechtmatig toegang hebben gehad tot uw persoonsgegevens? Of dat Amerikaanse inlichtingendiensten uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan kunt u met dit formulier een klacht indienen bij uw nationale privacytoezichthouder. 

Persoonsgegevens van burgers in de EU of EER kunnen onder het Data Privacy Framework worden doorgegeven aan bedrijven in de VS. Daarbij is het mogelijk dat Amerikaanse inlichtingendiensten, onder strikte voorwaarden, toegang krijgen tot deze gegevens.

Download
Formulier