Procedure klacht Amerikaans bedrijf (Data Privacy Framework)

Dit document beschrijft de procedure voor de behandeling van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf dat meedoet aan het Data Privacy Framework.

Mensen die het niet eens zijn met hoe een Amerikaans bedrijf (dat meedoet aan het Data Privacy Framework) met hun persoonsgegevens omgaat, kunnen een klacht indienen bij hun nationale privacytoezichthouder. Dit document beschrijft de procedure voor de behandeling van zo'n klacht.

De officiële titel van het document is: 'Reglement van orde voor het "Informeel comité van toezichthoudende autoriteiten" in de EU overeenkomstig met het "EU-US Data Privacy Framework"'.

Download
Beleidsdocument