Klachtformulier Amerikaans bedrijf (Data Privacy Framework)

Met dit formulier kunt een klacht indienen over hoe een Amerikaans bedrijf (dat meedoet aan het Data Privacy Framework) omgaat met uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar een Amerikaans bedrijf dat meedoet aan het Data Privacy Framework? En bent u het niet eens met hoe dit bedrijf met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een klacht indienen. Bekijk hoe: Klacht over Amerikaans bedrijf.

 

Download
Formulier