Oproep voor input: AI, algoritmes en democratie

De Directie Coördinatie Algoritmes (DCA) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert elk halfjaar de Rapportage AI- & algoritmerisico’s Nederland (RAN). De eerstvolgende RAN (zomer 2024) behandelt onder meer de rol van algoritmes en AI in de informatievoorziening bij democratische processen. Hiervoor ontvangt de DCA graag input.

Input gevraagd

De DCA doet een oproep om input te leveren voor het thema 'algoritmes en AI in de informatievoorziening bij democratische processen'. 

Download
Beleidsdocument