Handreiking scraping door particulieren en private organisaties

Scraping is het automatisch verzamelen en opslaan van informatie van het internet. Met scraping worden bijna altijd persoonsgegevens verzameld. Daardoor ontstaan privacyrisico’s. 

Scraping door private partijen en particulieren is vrijwel nooit toegestaan. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in deze handreiking. Die partijen kunnen in de praktijk scraping alleen legaal inzetten als ze dat zeer gericht doen.

Lees verder: AP: scraping bijna altijd illegaal

Download
Handreiking