Brief VNG over verwerking van persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden

Op 25 november 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief gestuurd over de controle van bijstandsgerechtigden door gemeenten via het Inlichtingenbureau.

De AP uit in de brief zorgen over of het standaard maandelijks controleren wel noodzakelijk en proportioneel is in de zin van de AVG. Gemeenten maken hiermee mogelijk een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is.

Download
Beleidsdocument